(On EN) Випуск № 27 2012

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА

Кидюк А.М.
ВИРОБНИЦТВО ТА СПОЖИВАННЯ М’ЯСА ТА М’ЯСОПРОДУКТІВ НАСЕЛЕННЯМ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кареба М.І.
СТАН ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНІЙ СФЕРІ АПК

Кузькіна Т.В., Шабага Т.М.
ВПЛИВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Пашкевич М.С., Гвініашвілі Т.З.
ОПТИМІЗАЦІЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Ушкаренко Ю.В.
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ

Коваленко Г.В.
РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Петлюченко В.В.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ

Норкіна О.М.
АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПОРТІВ УКРАЇНИ

Юрчишина Л.І.
КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ТА КОНКУРЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Мешко Н.П, Федоненко М. Є.
ПОЗИЦІЮВАННЯ КРАЇН ЄС НА СВІТОВОМУ РИНКУ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Янченко З.Б.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Шкробот М.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГІДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Мохненко А.С.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ РЕГІОНУ

Хомич Г.М., Ткач В.О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФРАНЧАЙЗИНГУ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Бавико О.Є.
ПРОБЛЕМА СУМІСНОСТІ ЗАВДАНЬ МАКСИМІЛІЗАЦІЇ ТЕМПІВ РОСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МІНІМІЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

Мєшкова-Кравченко Н.В., Новіков О.В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Дікарєв О.А.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СИСТЕМ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Лагодієнко В.В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА НАПРЯМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ

ФІНАНСИ

Кінаш І. А.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЗАПОРУКА УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Якименко О.С.
МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сухоруко О.В.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА СИСТЕМИ ПОДАТКОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ПІЛЬГ В УКРАЇНІ

Васильчак С.В., Жидяк О.Р., Полянчич Т.М.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

Булюк О.В.
СТРАТЕГІЇ ТА ЦІЛІ ВИХОДУ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ ЗА НАЦІОНАЛЬНІ МЕЖІ

Бетехтіна Л.О.
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Копилюк Н.Ю.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВ

Кузів І.В.
ВПЛИВ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ДОМОГОСПОДАРСТВ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЇНИ

Прохорчук С.В.
АНАЛІЗ СИСТЕМ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Горлачук В.В., Лазарєва О.В., Білоусов О.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Орленко О.В.
ВИРОБНИЦТВО І РОЛЬ КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР У ФОРМУВАННІ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Іртищева І.О.
РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

УПРАВЛІННЯ

Соловйова Н.І.
КОНСОЛІДОВАНИЙ ПРОЦЕС ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

Захарова С.Г., Шевченко О.В.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Андріанова І. К., Боборикіна Л. Я.
ЗАСТОСУВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ МЕРЕЖНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РІШЕННЯ ЗАДАЧ ПІДСИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Клочан В.В.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Полішкевич О.Р.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ КУКУРУДЗИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Зубков Р.С.
МАРКЕТИНГОВА СКЛАДОВА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МИКОЛАЇВСЬКОГО РЕГІОНУ

Коверга А.В., Нестерова О.О.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Бурдельна Г.О., Толишев Е.В.
УПРАВЛІННЯ ОКУПНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧІ ОБ’ЄКТИ

Коренюк П.І., Волкова В.В., Сергієнко О.О.
МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Стегней М.І., Федурця Л.В.
ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА БЮДЖЕТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ М. МУКАЧЕВА)

Шубіна Л.О.
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ТА РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ ЙОГО РОЗВИТКУ

Пушак Я.Я.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Бетехтін О.В.
РОЛЬ КОНСАЛТИНГУ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

Сохнич С.А., Жуйков Г.Є.
РОЗВИТОК ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В ЗАХІДНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Горлачук В.В., Бульбук Ю.В.
У ПОШУКУ НОВОЇ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ

© Scientific and practical journal «Business Navigator», 2002-2022