(On EN) Випуск № 23 2011

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА

Філіппова В.Д.
СИСТЕМНО-КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Тертиця О.О.
ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В ПЕРІОД РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Мазуренко О.В.
РОЗВИТОК РИНКУ СВИНИНИ В УКРАЇНІ

Білоусов О.М.
КАПІТАЛІЗАЦІЯ СОЄВИРОБНИЧОЇ ГАЛУЗІ ЯК ПРОЦЕС РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА В АПК

Сморжанюк Т.П.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Бугаєнко С.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Лагодієнко Н.В.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ВОВНИ В УКРАЇНІ

Ковалишин П.В., Топіха В.І.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РИНКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Саратов В.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Лагодієнко В.В.
СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бойко Є.О.
ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Жидяк О.Р.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Стручок Н.М.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

ФІНАНСИ

Петіна Л.В., Добруля О.О.
АУДИТОРСЬКА ОЦІНКА, ТЕСТУВАННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ПЕРЕВІРКИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Орленко О.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

Назаренко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ПО ФСП

Бойко Л.І.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ

Костроміна В.О.
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Сарапіна О.А.
КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ КРИЗИ

Назаренко І.М.
ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПРИ АУДИТІ ТА СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Стегней М.І., Бабій О.П., Бисага Е.Г., Паук М.І.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

УПРАВЛІННЯ

Бавико О.Є.
СТАН ТА ПЕРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Некрасов Я.С.
АСПЕКТИ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кравченко Л.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНО – ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Песчанська І.М.
АКСІОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Домбровська Л.В.
СТВОРЕННЯ АГЕНТСТВА УПРАВЛІННЯ КРИЗАМИ В УКРАЇНІ

Ткаченко С.А.
ФОРМУВАННЯ ЕНІГМАТИЧНОЇ ОПТИМАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИКОРИСТАННЯ РІШЕНЬ БЮДЖЕТУВАННЯ

Банєва І.О.
ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Штепа О.В.
ТОВАРНО-ЗБУТОВА ПОЛІТИКА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКЦІЄЮ ОВОЧІВНИЦТВА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІХ

Коваленко О.В., Плахотник О.О.
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРТАМИ

Ужва А.М.
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Січко С.М.
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РИНКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Песчанська О.В.
РИЗИКОБЕЗПЕЧНЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Арестов С.В.
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА ПРИРОДООХРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УКРАИНЕ

Іртищева І.О., Потапенко О.М.
ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Мангер В.М., Жуйков Г.Є.
ОБ'ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

© Scientific and practical journal «Business Navigator», 2002-2022