Випуск №2 (37) 2015 р.

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІКА

Амалян А.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ  ЗНИЖОК І БОНУСІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОБЛІКУ

Петренко М.П.
ЕКОНОМІКА МІСТА НА МАПІ КАУЗАЛЬНОГО ПОЛЯ СУЧАСНОЇ УРБАНІСТИКИ

Атаманчук Ю. М.
ІНТЕГРУЮЧІ СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Орел В.М.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Петричко М.М.
ТЕОРИТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Мельник Ю.М., Ніколюк О. В.
РОЗБУДОВА СОЦІАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Орленко О.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ПРОСУВАННЯ КРУП’ЯНОЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ РИНКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

ФІНАНСИ

Ботвіна Н.О.
РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОСФЕРИ 

Федорчук І. В.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ: ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ

Максименко А.Г.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Коломоєць О.В.
ДЕКОМПОЗИЦІЯ МИТНОЇ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Макарова А.О. 
МЕТОДОЛОГІЧНІ КОЛІЗІЇ ТА ПРАКТИЧНІ РЕАЛІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Кузькіна Т.В., Правоторов С.Б.
ПРАКТИЧНІ ЦІЛІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В КОНТЕКСТІ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

Белоусова С.В., Дикий А.В.
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ И ГЕРМАНИИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Прохорчук С.В.
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ

Корнієцький О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Бойко В. І.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ПРОГРАМ У МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ СФЕРИ КУЛЬТУРИ

Бабій І.В.
АЛГОРИТМ МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Лазаренко Д.А.
ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Берегова В.В., Сілецька Н.В
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ  ПІДПРИЄМСТВ

Іванов А.М., Саламатіна С.Є
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУМОСЬКОГО КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Марченко О.А.
СУЧАСНА ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Морозов Р.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ РИСІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

 

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022