Редакційна рада:

Білоусова Світлана Валентинівна  доктор економічних наук, професор, президент Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права»
Левківський Казимир Михайлович  кандидат історичних наук, доцент, заступник директора Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України
Шапошніков Костянтин Сергійович  доктор економічних наук, професор, директор Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій
Білоусов Олексій Михайлович  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права»

Головний редактор:

Жуйков Геннадій Євгенович  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права», перший проректор

Заступник головного редактора:

Дога Валерій Семенович  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права»

Редакційна колегія: 

Стратан Олександр – доктор хабілітат економічних наук, професор, член-кореспондент АН Молдови, директор Національного інституту економічних досліджень при АН Молдови
Лепьохіна Олена Ваславіївна  доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права»
Дикий Олександр Віталійович  доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права»
Соловьйов Ігор Олександрович  доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Міжнародного класичного університету ім. Пилипа Орлика
Руснак Алла Валентинівна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки Державного вищого навчального закладу Херсонського філіалу Миколіївського Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Сахацький Микола Павлович  доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та управління проектами Одеської державної академії будівництва і архітектури
Ботвіна Наталія Олександрівна  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Одеської державної академії технологій регулювання і якості 
Прохорчук Світлана Володимирівна  кандидат економічних наук, доцент, проректор з навчально-методичної роботи Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права» 
Щаслива Ганна Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, перший заступник начальника Департаменту освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації
Морозова Олена Сергіївна – кандидат економічних наук, в.о.доцента кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права»
Хельмут Шрайнер  академік, Академії права і справедливості, Німеччина

Відповідальний секретар:
Нижеголенко Катерина Сергіївна  кандидат економічних наук, завідувач навчального відділу Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права»

Технічний секретар:
Імшеницька Ірина Георгіївна  старший викладач кафедри маркетингу Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права»

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2020