Редакційна рада:

Білоусова Світлана Валентинівна  доктор економічних наук, професор, президент ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права».
Левківський Казимир Михайлович  кандидат історичних наук, доцент, заступник директора Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.
Шапошников Костянтин Сергійович  доктор економічних наук, професор, начальник відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України.
Білоусов Олексій Михайлович  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права».

Головний редактор:

Прохорчук Світлана Володимирівна – кандидат економічних наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права».

Редакційна колегія: 

Бойко Євгенія Олександрівна – кандидат економічних наук, докторант «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», доцент кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала С.О. Макарова.

Борецька Наталія Петрівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки і туризму Київського національного університету технологій та дизайну.

Лепьохіна Олена Ваславіївна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права».

Полякова Євгенія Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи, проректор з науково-педагогічної роботи (навчальний процес) Вищого навчального закладу «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка».

Потишняк Олена Миколаївна – доктор економічних наук, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Руснак Алла Валентинівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Ткаченко Сергій Анатолійович – доктор економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту, ректор Вищого навчального закладу «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка».

Фокіна-Мезенцева Катерина Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародного менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету.

Шарко Маргарита Василівна – доктор економічних наук, професор кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки Херсонського національного технічного університету.

Шашкова Ніна Ігорівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Херсонського державного університету.

Стратан Александр Николаевич – доктор экономических наук, профессор, директор Национального института экономических исследований Академии наук Молдовы (Республика Молдова).

Відповідальний секретар:
Нижеголенко Катерина Сергіївна  кандидат економічних наук, завідувач навчального відділу ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права».

Технічний секретар:
Імшеницька Ірина Георгіївна  старший викладач кафедри маркетингу ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права».

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2024