Випуск №1 (38) 2016 р.

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІКА

Шабага Т.М., Тімофєєв І.К.
ЕТАПИ ВИБОРУ ЕФЕКТИВНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Правоторов С.Б.
НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бородіна О.М.
НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Білоусов О.М., Дикий О.В., Щаслива Г.П.
ПЕРСПЕКТИВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМКУ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сілецька Н.В., Берегова В.В.
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сахацький М.П.
ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА РОЛЬ КРУП’ЯНОЇ ГАЛУЗІ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Манойленко М.В.
МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

 

ФІНАНСИ

Дучинська Н.І.
ФОРМУВАННЯ РИНКОВОГО РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ ТА ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ В УКРАЇНІ

Ботвіна Н.О.
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ У СТРАХОВОМУ СЕГМЕНТІ УКРАЇНИ

Однорог М.А.
ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АПК

Головина  Н.А.
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ

Прохорчук С.В.
ІНВЕСТИЦІЇ ЯК РЕСУРС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ 

Жуйков С.Г. 
ОСНОВНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ 

Орленко О.В.
ДЕРЖАВНІ ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ  МОДЕРНІЗАЦІЇ КРУП’ЯНОЇ ІНДУСТРІЇ 

 

УПРАВЛІННЯ

Бородін М.Ю.
ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ АДАПТАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

Марченко О.А.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ПІД ВПЛИВОМ ЧИННИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Кузькіна Т.В., Бунін А.О.
БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ В РЕГІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Петренко М.П.
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МІСТА, ВИМІРИ ВИЗНАЧЕННЯ І ТИПОЛОГІЯ

Сасько С. А.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА СУЧАСНЕ КАТЕГОРІАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Соколова Л. В. 
РЕФОРМУВАННЯ ТА НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ НАБЛИЖЕННЯ ЇХ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

Коломоєць О.В.
ВИД ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ КОНТРОЛЕМ В МИТНІЙ СЛУЖБІ

Щаслива Г.П.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бургун І. В.
БРЕНЧМАРКІНГ І ФРАНЧАЙЗИНГ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Жуйков Г.Є., Імшеницька І.Г.
ВПЛИВ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИХ ЧИННИКІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Марченко О.А., Іванова В.М., Хрущ Ю.М.
СУЧАСНА ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Жуйков О.Г.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЙ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН 

 

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022