Випуск №2 (39) 2016 р.

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІКА

Кириченко К.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РИЗИКУ

Рубан Т.С.
ЦИФРОВА ТЕХНОЛОГІЯ «ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ» У МАРКЕТИНГУ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

Лозовська Г.М.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ ТА ЇХ РОЛЬ У СТРАТЕГІІ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Писаренко В.П.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА  МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

Кузькіна Т.В., Каращук Н.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Кузькіна Т.В., Тімофєєв І.К.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ОПТОВОГО РИНКУ

Скроцька Я.М.
ОСОБЛИВОСТІ СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА

Жуйков Г.Є., Імшеницька І.Г.
МЕТОДИЧНІ ТА КРИТЕРІАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Неклеса А.І.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Воронін Я.Г.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ

 

ФІНАНСИ

Шабага Т.М., Бунін А.О.
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Соколова Л.В.
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  В УМОВАХ КРИЗИ

 

УПРАВЛІННЯ

Щаслива Г.П.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ КРАЇНИ

Лугінін О.Є.
УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМИ РИЗИКАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Макаренко П.М., Макаренко А.П.
РИНКОВІ ЗАСОБИ І ДЕРЖАВНІ ВАЖЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОВОГО ДИСПАРИТЕТУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Олійник Т.Г.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В ІНТЕГРОВАНИХ ФОРМУВАННЯХ

Орленко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ  РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ  ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ 

Манойленко М.В.
ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО СКОРОЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ  В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Пілявський В.І.
УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

Прохорчук С.В.
ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ  ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

Сасько С.А.
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ, ЯК ІНСТРУМЕНТУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Головина  Н.А.
АНАЛІЗ КЛАСИФІКАЦІЙ ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Дикий О.В.
ФАКТОРИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Жуйков О.Г.
ПЕРЕДУМОВИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ  РОСЛИННИЦЬКОЇ ГАЛУЗІ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ КЛІМАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Морозова О.С.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ЗОНІ ЗРОШЕННЯ

Писаренко П.В., Самойлік М.С.
ДЕРЖАВНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Лепехина Е.В.
ОЦЕНКА ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС УКРАИНЫ

 

 

 

 

 

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022