Випуск №1 (40) 2017 р.

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІКА

Щаслива Г.П.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тімофєєв І.К.
АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Шабага Т.М., Каращук Н.В.
РОЛЬ СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Білоусов О.М., Імшеницька І.Г., Єфремов А.М.
СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У РЕГІОНАХ НА ЗОВНІШНЬОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ

Жуйков Г.Є., Лепьохіна О.В.
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СІЛЬГОСПМАШИНОБУДУВАННЯ

Самайчук С.І., Сілецька Н.В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Прохорчук С.В.
ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

 

ФІНАНСИ

Бунін А.О.
КОНЦЕПЦІЯ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Дацюк М.О.
КОЛІЗІЇ У ПРАВОВИХ ЗАСАДАХ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

Бондар Ю.Ю.
ПРОБЛЕМИ ПРИ РОЗГЛЯДІ СУДАМИ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

 

УПРАВЛІННЯ

Лугінін О.Є.
МОДЕЛЮВАННЯ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Daniel Steinke
MODERN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Манойленко М.В.
СТВОРЕННЯ НОВИХ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Штайке, Білоусова С.В.
АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ТА ПОКАЗНИКІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ

Gudz M.V.
HARMONIZACJA REGIONALNEGO RYNKU SILY ROBOCZEJ Z OGOLNOEUROPEJSKA POLITYKA ZATRUDNIENIA

Головина Н.А.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Тарахтєй М.А.
ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ДЕРЖАВИ ЯК ФУНКЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТИ

Береговий А.А.
ДОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН

Норкина О.Н.
РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ МОРСКОЙ ОТРАСЛИ

Дикий О.В.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Найденов А.М.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022