Випуск №3 (42) 2017 р.

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Журба О.М.
СТАНОВЛЕННЯ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНОЇ ЗМІНИ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ В УКРАЇНІ

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Квасній З.В., Волошанська А.В.
РОЗВИТОК СЕРВІСНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ПРОЯВ ДЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ

Широкова І.С., Лободзинська Т.П.
ЗМІНА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ СВІТУ В РАМКАХ ПРОЕКТУ «ОДИН ПОЯС – ОДИН ШЛЯХ»

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Головина Н.А.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Гордей О.Д., Яросіченко П.В.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Задорожна Л.М.
СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО І ТАКТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Володін С.А., Морозов Р.В., Чекамова О.І., Морозова О.С.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ РИСІВНИЦТВА

Носирєв О.О.
ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

Орлов В.В.
ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ВИСОКИХ ГЕНЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бозуленко О.Я., Шкабара Т.Л.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ АСОРТИМЕНТУ

Бондаренко В.О., Тулуб О.М.
УПРАВЛІННЯ ЗАГРОЗАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Завідна Л.Д.
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ЙОГО РОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Кучмєєв О.О.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Маліновська М.В., Назаренко С.А.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Морозова О.С., Морозов О.В., Морозов Р.В., Бабушкіна Р.О.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Нижеголенко К.С.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХЕРСОНСЬКОГО РЕГІОНУ

Нижник О.В.
СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В РИЗИК-СEРЕДОВИЩІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Павлов В.В.
УМОВИ І ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Бірбіренко С.С., Папач Т.С.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

Сиваш Ю.М.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КРЕАТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НА ІННОВАЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ СТВОРЕННЯМ ІННОВАЦІЙ

Старинець О.Г.
АНТИКРИЗОВА ГНУЧКІСТЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ОЦІНКА

Трішкіна Н.І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНОГО ЛАНЦЮГА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Янковська К.С.
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОЧНОЇ ФЕРМИ З МЕТАНОВОЮ КОНВЕРСІЄЮ ЕКСКРЕМЕНТІВ ТВАРИН

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Борецька Н.П.
ЗБАЛАНСОВАНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА РЕГІОНУ: КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ

Прохорчук С.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

Сімків Л.Є., Потьомкіна Н.Ю.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Винниченко Н.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Зайцев О.В., Нікітін Д.В.
КОНЦЕПЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ ПОЗИТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТУ В ПРОЦЕСІ САНАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Коваленко В.В., Коренєва О.Г.
КООРДИНАЦІЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ТА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

Машко А.І.
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ДИСКУРС

Наливайко Д.В.
ОЦІНКА РИЗИКУ ПІД ЧАС СТРАХУВАННЯ МАЙНА

Перчук О.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ, ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Юдіна (Каламбет) С.В., Сілін Р.С.
ЕКОНОМІЧНІ РІВНІ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Атамас П.Й., Шамрай Д.А.
ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗАВДАНИХ ЗБИТКІВ ЗА НАСЛІДКАМИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Люш В.О., Михайленко О.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Письменна М.С.
ОЦІНКА КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ ЗАКУПІВЛІ

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Жерліцин Д.М., Мандра В.В.
МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОЇ ЛОГІСТИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПОРТОМ

Нємкова О.А., Смолинець Ю.А.
МЕТОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ XSS-АТАК НА УРЯДОВИХ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСАХ

Рак Ю.А.
КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ЧИННИК ВИРОБНИЦТВА КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ 

 

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022