Випуск 4 (53) 2019

Титульна сторінка

Зміст

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Andrushkiv Roman
ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL AND DOMESTIC MARKETING COMMUNICATION SYSTEMS
Булкот О.В.
МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
Бутко  Б.О.
БЕНЧМАРКІНГ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЄВРОКОНВЕРГЕНЦІЇ УКРАЇНИ
Halahur Yuliya
EXPORT MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES UNDER CONDITIONS OF INTEGRATION INTO THE WORLD ECONOMIC SPACE
Цибуляк А.Г.
СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ ЕКОЛОГІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Водовозов Є.Н.
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЬКИМ ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ
Кузнєцова Г.О.
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ РИНКІВ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ НА МЕЗОРІВНІ
Мартинюк Л.А.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Мостова А.Д.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Тарнавська О.Б.
ФОРМУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Гулик Т.В., Кербікова А.С., Іваниця О.І.
ГЕНДЕРНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ РИНКОВИХ СТРАТЕГІЙ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Коваленко Н.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ
Корольов Д.С.
СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ КОМПАНІЇ
Kudryashova Sofiya
FORMATION OF THE COUNTERACTION AGAINST RAIDING AND UNFRIENDLY TAKEOVERS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Матвій І.Є., Матвій С.І.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ДОПОМІЖНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ
Makhmudov Khanlar, Sivitska Yuliia
THE PROGNOSIS OF DISCOUNTED CASH FLOWS FOR AGRICULTURAL BUSINESS VALUATION
Нечипорук Л.В.
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЙ
Серебреников В.М., Берідзе Т.М., Пасічник Н.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОДИНИЦІ В УМОВАХ ВНУТРІШНІХ ЗМІН
Середа Н.М.
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ТА СТРАТЕГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ
Старинець О.Г.
ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Харченко Т.О., Коваленко І.Г., Петренко М.О.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Шира Т.Б.
ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Білоусова С.В., Кузнєцова Г.О.
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НА МЕЗОРІВНІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ
Сєрєбряк К.І.
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ У ДОСЛІДЖЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМ РЕГІОНУ

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Давиденко Н.М., Порохівник Ю.О.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

СТАТИСТИКА

Шестерняк М.М.
СТАТИСТИКА В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ, СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Костицький В.В., Романчукевич В.В.
РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Завгородній Р.В.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСОСПОЖИВАННЯ В НАФТОГАЗОВОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Бірюков І.В.
ТЕОРЕТИЗАЦІЯ ПРИХОВАНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА ПРИЧИНАМИ ПРОЯВУ ТА ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ РЕЗУЛЬТАТІВ
Крилова О.О.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022