Випуск 4 (60) 2020

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Ломоносова О.Е.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бунтова Н.В.
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕКСКЛЮЗИВНОГО ГОТЕЛЬНОГО ПРОДУКТУ
Демків Ю.М., Стукач Т.М.
УКРАЇНСЬКА ТУРИСТИЧНА ГАЛУЗЬ У СВІТОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ: АДАПТАЦІЯ ЗА УМОВ ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНОЇ МІЖНАРОДНОЇ КРИЗИ COVID-19
Кафтя М.А.
ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У РОЗРІЗІ ВПЛИВУ НА СВІТОВУ БАНКІВСЬКУ ІНДУСТРІЮ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Абрамова М.В., Москаленко І.В.
ВИКОРИСТАННЯ ОДНОЧИННИКОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ МАЙБУТНЬОЇ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Білоусов О.М., Жуйков Г.Є., Білоусова С.В.
СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ (ЗЕД) УКРАЇНИ
Борейко В.І.
ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ СУКУПНОГО ПОПИТУ НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ
Рожко Н.Я.
ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ БАЛАНСУ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Соколюк Г.О.
СТРУКТУРНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИМ ВИКЛИКАМ
Старченко Г.В.
ПРЕДМЕТНЕ ПОЛЕ ТЕОРІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД
Стручок Н.М., Вітер О.М., Рожко Н.С.
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ У ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Атамась Г.П., Згадова Н.С., Губко В.І.
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Гранат Л.В.
ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ БРЕНДИНГУ
Даценко Г.В.
ПРОБЛЕМАТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Ємельянов О.Ю.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Koptieva Olha
THE ESSENCE, CLASSIFICATION AND ROLE OF TAX STIMULUS FOR ACTIVATION OF INNOVATIVE PROCESSES IN AGRICULTURE
Лапіна І.С., Кула М.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ
Майданюк С.І., Паламарчук В.І.
ОНТОЛОГІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Malinoshevska Kateryna
STRATEGY OF DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONDITIONS OF REGIONALIZATION
Халахур Ю.Л., Клименко Л.В.
УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
Шендерівська Л.П., Жученя К.С.
ОНЛАЙН-ОСВІТА У СУЧАСНОМУ МЕДІАСЕРЕДОВИЩІ

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Саркісян Г.О.
ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ
Tsviliy Sergiy, Gurova Darya, Korniienko Olga
POST-CORONAVIRUS DEVELOPMENT OF THE REGIONAL TOURIST DESTINATION ON THE PRINCIPLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

 

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Лисак В.Ю., Семендяк В.М.
ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Жмурко Н.В., Кубрак О.В.
ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ» ДЕРЖАВИ
Лапішко М.Л., Лапішко З.Я., Худзік Р.С.
АКТИВІЗАЦІЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЯК СТИМУЛ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Павленко О.П.
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО СУБСИДУВАННЯ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Височан О.С., Височан О.О.
ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022