Випуск 2 (63) 2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Кондратюк Ю.В.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Паустовська Т.І.
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ
Примостка О.О., Чуб П.М.
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЙ ЦИКЛІЧНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Щаслива Г.П.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЮ HYATT REGENCY ORLANDO ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Білокінь О.П.
ТЕХНІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
Вітер О.М., Килин О.В., Свелеба Н.М.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ХХІ СТОЛІТТЯ
Лотиш О.Я.
ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНИХ МЕТОДІВ У СТРАТЕГІЧНОМУ АНАЛІЗІ ЗЕРНОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

 

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Андрієнко М.М., Давидюк В.Є.
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
Герасименко О.О., Махаєва М.А.
АНТИКРИЗОВИЙ МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Гончар Л.О., Павлюк Д.М.
ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Грицьков Є.В.
РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Духновський І.М.
PEST-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Зубарев Д.В.
ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТЕЙКХОЛДЕРСЬКИХ ВІДНОСИН
Іванов В.Б.
ПРОБЛЕМИ ДОСТАВКИ ТОВАРІВ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ
Іщейкін Т.Є., Кривчун Р.Ю.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА
Ольшанський О.В., Ткачова С.С., Ткаченко О.П.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРУ ТОРГІВЛІ ЯК ВАЖЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ
Пожарова О.В., Пожаров Ю.В., Корнілова О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Тюріна Н.М., Шатайло О.А.
ОЦІНЮВАННЯ АНТИКРИЗОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
Хаврова К.С., Плужнікова Л.М.
ЗНАЧЕННЯ СТАРТАПІВ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бурова Т.А.
МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ПЕРЕВІРКИ І ДІАГНОСТИКИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Височан О.С., Борщук І.В.
ЗВІТНІСТЬ НЕБЮДЖЕТНИХ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Матюха М.М.
АСПЕКТИ РОЗПОДІЛУ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Рябчук О.Г., Ясентюк А.С.
НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО НАГЛЯДУ ЗА АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Дебела І.М.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ФОРМАЛІЗОВАНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ
Кучерук О.Я., Кучерук Р.І.
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ АСОРТИМЕНТУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА МЕТОДОМ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022