Випуск 5 (66) 26021

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Чернега О.М.
МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Вовк Н.С.
ВЕБСЕРВІСИ ЯК ЗАСІБ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Klius Yuliia, Nikitiuk Oksana, Mohamed Saad Hussein Ibrahim
DETERMINING THE PREREQUISITES FOR MANAGING THE TAX POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Писаренко С.В., Молодцов Р.Ю., Кулинич А.С.
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, ПІДХОДИ, МЕТОДИ

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Костенко А.М.
ГЕРМЕНЕВТИКА РИЗИКІВ В КОНТЕКСТІ АСИМЕТРІЇ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Волошина-Сідей В.В., Портненко О.С.
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ТОВ СП «НІБУЛОН» ЗАДЛЯ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ
Сидорук А.А.
ПРАКТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ РИЗИКОВИХ ТА БЕЗРИЗИКОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Fedorovych Iryna
FOREIGN EXPERIENCE OF PRIVATE PENSION PROVISION

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Артюх О.В., Русєва С.І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР
Сарапіна О.А., Пінчук Т.А., Шаля Ю.О.
АНАЛІЗ ДОХОДІВ У СИСТЕМІ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ
Черкашина Т.В.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022