Випуск 6 (67) 2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Кононова І.В.
ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Брехов С.С., Борейко Н.М.
МІЖНАРОДНИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ ЯК ЗАСІБ ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ
Заяць О.І., Гошпер В.В.
МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Петько С.М.
ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ТА ОБСЯГИ РИНКУ ІТ-ОБЛАДНАННЯ В РЕСПУБЛІЦІ КОРЕЯ
Солодковська Г.В., Танабаш А.А.
ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ПАКУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
Щаслива Г.П.
АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛІВ ШТАТУ ФЛОРИДА (США) ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Amalyan Nataly
GOVERNMENT’S POLICY IN THE HEIGHT OF COVID-19 PANDEMIC
Андріїв Н.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
П’ясецька-Устич С.В.
КОРУПЦІЙНО-ТІНЬОВІ ВІДНОСИНИ ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Солтановська Н.І.
ПРОБЛЕМАТИКА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГРОМАДАХ УКРАЇНИ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Борецька Н.П.
НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ДЛЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД
Бочко О.Ю., Клювак О.В., Пак Д.-М.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У СФЕРІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ COVID-19
Водянка Л.Д., Сибирка Л.А., Антохова І.М.
БРЕНДИНГ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Кузнєцов А.М.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Лісова Р.М.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК СПОСІБ АДАПТАЦІЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Марухно П.А., Могилова А.Ю.
МАРКЕТИНГ FACEBOOK: НАСЛІДКИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ
Матвій І.Є., Матвій С.І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Огренич Ю.О., Турубарова Я.О.
ЛІКВІДНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА «АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»
Орлов В.М., Петрашевська А.Д., Задорожна Л.М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Шпаков А.В.
СТРАТЕГІЧНА ТА ОПЕРАЦІЙНА ПІДСИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ-СТЕЙКХОЛДЕРІВ
Шумкова О.В., Онопрієнко І.М.
ПЛАНУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Юшкевич О.О., Вікарчук О.І.
ЕКОЛОГІЧНІ ЦІЛІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК СТРАТЕГІЧНА ЦІННІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Томашук І.В., Красносельська А.А.
ВИРОБНИЦТВО АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Драгун А.О.
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ СТАНУ І РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Кудряшова В.В., Лиса О.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Прохорчук С.В., Бородіна О.М., Левківський І.Б.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Коцеруба Н.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Помірча О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ІНДЕКСАЦІЇ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ
Царук Н.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Ярема Я.Р.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022