Випуск №1 (36) 2015 р.

Титульна сторінка

Зміст


ЕКОНОМІКА

Атаманчук Ю.М.
ІНТЕГРУЮЧІ СКЛАДОВІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Бойко А.Б.
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ РИНКІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ

Zhuikov G., Imshnickaya I.
DIVERSIFICATION OF ECONOMY OF RURAL TERRITORIES OF THE REGION

Максименко А.Г.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БАЛАНСУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА РИНКУ ПРАЦІ

Petrenko М.
DIALECTICS OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF A CITY

Орел В.М.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

Білоусова С.В.
МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

Петричко М.М.
ТЕОРИТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Мельник Ю.М., Ніколюк О.В.
РОЗБУДОВА СОЦІАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Орленко О.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ПРОСУВАННЯ КРУП’ЯНОЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ РИНКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Руснак А.В.
ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНУ СТРУКТУРУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Огинская А.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТРУКТУР

Жигірь А.А.
СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ РИНКУ


ФІНАНСИ

Федорчук І.В.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ: ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

Просянчук В.Л.
СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ, ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ

Прохорчук С.В.
ІННОВАЦІЙНА СПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


УПРАВЛІННЯ

Bavyko A.
REGIONAL MANAGEMENT INNOVATIVE COMPONENT IN THE EMERGING NETWORK ECONOMICS

Kuz’kina T., Pravotorov S.
THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF FARM MARKETING AS THE BASIC MARKET ACTIVITY OF THE ENTERPRISES

Корнієцький О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Бойко В.І.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ПРОГРАМ У МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ СФЕРИ КУЛЬТУРИ

Шабага Т.М.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БЕНЧМАРКЕТИНГОВОЇ ПРОГРАМИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Бабій І.В.
АЛГОРИТМ МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Лазаренко Д.А.
ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Соколова Л. В.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ У МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН УМОВ РИНКУ


ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Берегова В.В., Сілецька Н.В
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ

Іванов А.М., Саламатіна С.Є.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУМОСЬКОГО КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Марченко О.А.
СУЧАСНА ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Горлачук В.В., Белінська С.М.
ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Белінська С.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗЕМЛІ

Колосюк А.А.
КРІТЕРІЇ НЕСУМІСНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ (У Т.Ч. ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОПОДАТКУВАННЯ) ТА ВИМОГ РИНКОВОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ

Морозов Р.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ РИСІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022