Випуск 1 (62) 2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Шульський М.Г.
БОРИС МАРТОС – СТАРІЙШИНА РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Богородицька Г.Є., Трудова М.Ю., Слізко М.Д.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Горіховський М.В., Оганесян В.С., Горіховська А.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ СПОРТИВНИХ БРЕНДІВ
Юр’єва П.Б.
СТРАТЕГІЇ НАФТОГАЗОВИХ КОРПОРАЦІЙ: СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Давидюк Ю.В., Ущапівська О.М.
ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ГОТЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ HILTON HOTELS & RESORTS В УКРАЇНІ
Дубницький В.І., Лихопьок Д.П., Дудка А.С.
РИНОК ВИСОКОПРОФЕСІЙНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ: ДІАЛЕКТИКА ФОРМУВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Копитко В.І., Копитко О.В.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Нестеренко С.С.
РЕГІОНАЛЬНА І ТЕРИТОРІАЛЬНА СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ВІДНОСНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ У МЕЖАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Пугінська В.В.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Клюс Ю.І., Фаталов В.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Латкіна С.А., Мєшкова-Кравченко Н.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Лисюк Т.В., Терещук О.С., Арендарчук А.А.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Майнка Марсель Курт
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК»

П’янкова О.В., П’янков В.С.
УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Стецевич А.І.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАПРЯМУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Табенська О.І.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ
Тараненко О.C.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПОШТОВИХ ТА КУР’ЄРСЬКИХ СЛУЖБ

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Стасюк В.М.
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ: ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

 

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Федевич Л.С., Ливдар М.В., Папірник С.Є.
МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Кухарєва О.О., Курінний В.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ МОДЕЛІ УКРАЇНИ
Марусяк Н.Л.
ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВУ

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Пальчук О.В., Гай О.М.
ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Іванченко Н.О., Борисенко Ю.С.
ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Зрибнєва І.П.
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ ОТРИМАНИХ ОЦІНОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022