Випуск 4 (65) 2021

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Князєва О.В., Мардар М.Р., Мунтян І.В.
НОВІ СТРАТЕГІЇ НЕКОМЕРЦІЙНОГО (НЕПРИБУТКОВОГО) МАРКЕТИНГУ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Артьомова А.Ю.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СТРУКТУРІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ З ОГЛЯДУ НА БАЗОВІ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Бусарєва Т.Г.
ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Лазнева І.О., Переверзєва А.В., Некрасов Ю.В.
МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Радіна А.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС»
Хомутенко Л.І., Мартиненко А.В.
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ КРАЇН

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бовкун О.А.
АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РИНКОВУ ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ
Клепанчук О.Ю.
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
Лункіна Т.І.
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ФОРМИ ПРОЯВУ ЛОКАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Воскресенська О.Є., Глинська А.Є., Шукліна В.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ, СПРИЧИНЕНИХ ПАНДЕМІЄЮ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ВИХОДУ З КРИЗИ ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ
Євтушенко В.А., Кудінова М.М., Григорова Е.В.
ІНСТРУМЕНТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Кокорєва О.В., Корчевська Л.О., Глинська А.Є.
УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПЕРСОНАЛУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНИХ І КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Мендела І.Я.
МОЖЛИВОСТІ ДРОПШИПІНГУ В БІЗНЕСІ
Палант О.Ю., Джабраілов А.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАМВАЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Романченко Т.В., Савченко А.М.
РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ
Ткачев В.А.
ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОВОГО РИНКУ
Чура С.-Г.Т.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ХОЛІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Давиденко Н.М., Жовніренко О.В., Волков А.Ю.
ОЦІНКА РІВНЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
Міщенко В.І., Науменкова С.В., Міщенко C.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОЦЕНТНОГО КАНАЛУ МОНЕТАРНОЇ ТРАНСМІСІЇ В УКРАЇНІ
Тарасова О.В.
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Ткачик Ф.П.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ НА ДЕРЖАВНОМУ І ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНЯХ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022