Випуск 3 (70) 2022

Титульна сторінка

Зміст

 


СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Васильків Б.Л.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Поворозник М.Ю.
МІЖНАРОДНИЙ ПАТЕНТНО ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБМІН: МАСШТАБНІСТЬ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ
Пугачевська К.Й., Данилко М.М., Хроменко Д.В.
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Білецький І.В.
АНАЛІЗ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
Почерніна Н.В., Васильченко О.О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ СЕКТОРАХ УКРАЇНИ
Щуров І.В.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІКИ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Вакуленко В.Л., Мялковський В.А.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
Водяник Р.В.
РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВІДКРИТОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Гакова М.В.
РОЛЬ МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН В СИСТЕМІ ІНТЕРАКТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА
Задорожний О.В., Бондар В.Ю.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Лагодієнко О.В.
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ESG-СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА
Стрюк О.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тебенко В.М., Завадських Г.М., Лисак О.І.
ІННОВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ВІДНОВЛЕННЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ
Філяк М.С., Завадовська Ю.Ю.
ОСНОВНІ ФАКТОРИ ЗБАЛАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО ПРОГРАМНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
Хаврова К.С., Захаржевська А.А.
СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Луценко І.С., Михайленко А.В.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Tatar Maryna
IMPACT OF CLIMATE CHANGE AS A KEY GLOBAL CHALLENGE ON SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS INTERACTION

 

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Бондаревська К.В.
ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЯК ЧИННИКА ФОРМУВАННЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Євдокімова М.О., Міщенко В.С.
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПЛАТІЖНОГО РИНКУ
Кудряшова В.В., Макаренко Ю.П.
АНАЛІЗ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ (НА ПРИКЛАДІ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)
Найденко О.Є.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ В МИТНІЙ СПРАВІ
Смоляк В.А.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Степаненко С.В., Власенко Т.А.
СТАН ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ
Fedorovych Iryna
KEY PROBLEMS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF DIGITALIZATION OF THE UKRAINIAN INSURANCE MARKET

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Краєвський В.М., Костенко О.М., Скорик М.О.
ПОДАТКОВИЙ АУДИТ: КОНТРОЛЬНО-МЕТОДИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ СУТНОСТІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ
Нестеренко О.О., Кащена Н.Б.
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО СЕРВІСУ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Матвієнко-Біляєва Г.Л.
АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2024