Випуск 5 (61) 2020

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Мицюк С.В.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ АДАПТИВНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНОСТІ ЗВО
Рудевська В.І., Хлань Я.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Гришкевич О.М.
СТРАТЕГІЧНА ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ ЦІЛЬОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ
Роїк О.Р., Лущик М.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Ющенко Н.Л.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Головач К.С., Головач О.П., Семенчук Н.І.
МОДЕЛЬ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Дєєва Н.Е., Хмурова В.В., Зінюк М.С.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Зінькова С.В., Гнилякевич-Проць І.З.
КОМПЛЕКСНИЙ DIGITAL-МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ
Кабанець І.А., Чічкань К.К.
РУХ МАСИ ДОДАТКОВОГО ПРОДУКТУ ЯК СКЛАДНИК ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Клюс Ю.І., Лєонов О.О.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОСТКОНФЛІКТНИХ УМОВАХ ЛУГАНСЬКОЇ ТА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА НА ТЕРИТОРІЇ ІНШИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ
Копішинська К.О., Васильцова Т.В.
НАПРЯМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Лагодієнко В.В., Каламан О.Б., Пурцхванідзе О.В.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ
Лепьохіна О.В., Степанова І.В.
СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Ліганенко І.В., Боденчук Л.Б.
АУТСОРСИНГ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПРАЦІ У КОМПАНІЯХ
Новікова О.Ф., Панькова О.В., Шастун А.Д.
ЦИФРОВИЙ РОЗВИТОК В ПРОЦЕСАХ ПОДОЛАННЯ РИЗИКІВ ТА НЕБЕЗПЕК В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Онешко С.В.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ СТИВІДОРНИХ КОМПАНІЙ
Павленко Н.М.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ В IT-СФЕРІ
Пахуча Е.В.
РОЛЬ МАРКЕТИНГУ У ПЛОДООВОЧЕВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
Пічугіна М.А., Буханевич І.О.
ОН-ЛАЙН-ПЛАТФОРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ
Приймак Н.С., Ніколайчук О.А., Олініченко І.В.
КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Сапотніцька Н.Я., Кучерук Н.І., Онофрійчук О.О.
ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ЕКОУПАКОВКИ: ВИМОГИ СУСПІЛЬСТВА З ЛОГІСТИЧНИМ АКЦЕНТОМ

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Попова О.М.
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВ АПК: ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Мареха І.С., Бондаренко С.І.
АКСІОЛОГІЧНА ІНВАРІАНТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Стасюк В.М.
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Іваницька С.Б.
ОСОБЛИВОСТІ СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ І ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРІВ У СОЦІАЛЬНОМУ МАРКЕТИНГУ

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Гавриш О.М., Пильнова В.П., Мартиненко М.О.
ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ ТА ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВОГО ТЕРМІНАЛУ BIT ETRADE ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ БІРЖОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Другова О.С., Романів В.В.
КОНТРОЛІНГ РИЗИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Жердецька Л.В., Койчева Д.С.
ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СИТУАЦІЇ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕГМЕНТІ БАНКІВСЬКОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Західна О.Р., Петрович А.З., Педченко І.І.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ В УКРАЇНІ
Лиса О.В., Маєр Д.Д.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА
Тищенко О.І., Тищенко В.В.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бурденко І.М., Каторська І.В., Сергієнко Ю.О.
ОБЛІК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ
Бурденко І.М., Майборода А.В.
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БУХГАЛТЕРА: УПРАВЛІНСЬКИЙ ПІДХІД
Цебень Р.Л.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Шкромида В.В.
КОНСТРУЮВАННЯ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА: КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022