Випуск №3 (35) 2014

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІКА

Пономарьова М.С., Загорська Ю.В.,Чернега І.І.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТА РИНКОВИХ ЗРУШЕНЬ 

Рябуха І.С. 
ОБҐРУНТУВАННЯ ТОВАРНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Дорошкевич Д. В.
ТЕОРІЯ Й МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИКИ 

Кужель В.В., Мельник Ю.М.
МОТИВАЦІЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ НА  АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Лебедєва В.В.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ІНТЕГРОВАНИХ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ 

Мельник Ю.М.
РОЗБУДОВА  СОЦІАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ  ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ 

Лукашенко Т.В., Лиса О.І.
ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ  ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ 

Білоусов О.М.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

Белоусова С.В., Лепехина Е.В.
О НЕКОТОРЫХ ПУТЯХ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Кузькіна Т.В., Морозова К.В.
МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Петренко М.П.
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ФАКТОРИ, НАПРЯМИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

Егорченко Т.И.
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УЧЕТНЫХ ДИСЦИПЛИН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Орленко О.В.
КРУП’ЯНІ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Кіфоренко О.В.
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Стройко Т.В.
ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Іванова В.В., Стоцька П.П.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

Мінаков В.М.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОРТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Середа Н.М.
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ

Прохорчук С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ШЛЯХУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

ФІНАНСИ

Іртищева І.О., Стегней М.І., Крупіца І.В.
ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Ботвіна Н.О.
СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ 

Волкова О.В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

Макогон В.В. 
РОЗВИТОК ТВАРИННИЦТВА У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

УПРАВЛІННЯ

Кравчук А.О.
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСО-МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ АПВ УКРАЇНИ 

Попович В.В., Добрянська Н.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ 

Бєлік В.Д. 
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Латкіна С. А., Стегалюк Є.С.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Родіонов О.В.
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Бавико О.Є.
МЕРЕЖЕВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ, ЯК ФАКТОР ВИЖИВАННЯ У ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН 

Линский Д.В.
СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 

Мухіна Т.Б.
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ  ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Каджаметова Т.Н.
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА КУРОРТНЫХ УСЛУГ И РАЗВИТИЯ КУРОРТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Марченко О.А.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Жуйков О.Г., Жуйков Г.Є.
ЕКОНОМІКО-ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ ГІРЧИЦІ В ЗОНІ ПІВДЕННОГО СТЕПУ 

Octafijchuk Ya.V., Nosulich T.M., M.V. Ilina, Y.B. Shpyliova
SOCIAL COMPONENT OF MODERN STRATEGY ENVIRONMENTAL SAFETY 

Гайдай К. І.
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Саламатіна С. Є.
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ: СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

 

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022