Випуск 2 (69) 2022

Титульна сторінка

Зміст

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Dzhunkovska Kateryna, Feier Oksana, Pugachevska Kateryna
INTERNATIONAL TRADE TRENDS IN TERMS OF CORONARY CRISIS
Дзяд О.В., Пащенко О.В.
УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР: ПОЗИЦІЇ ТА ПРОГНОЗИ
Павлов О.І.
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Іванова Л.О., Вовчанська О.М.
РИНОК E-COMMERCE: МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ЗДОБУТКІВ ТА НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ

Соколова О.М.
ВИЗНАЧЕННЯ СЕКТОРАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ SMART-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бабій О.М., Єгупов Ю.А., Жамбей Т.В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Багорка М.О., Кадирус І.Г., Миронова О.О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Бондар В.Ю.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ЧИННИКИ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ НАУКОВОГО ПРОГРЕСУ
Буняк Н.М., Ващук Т.П.
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Вакуленко В.Л., Мялковський В.А.
УПРАВЛІННЯ ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Гречко А.В., Очеретяна О.В.
МЕТОДИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА
Даніч В.М., Татар М.С.
ФОРМУВАННЯ ПАТЕРНІВ ПОВЕДІНКИ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
Онегіна В.М., Антощенкова В.В., Кравченко Ю.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Перевозова І.В., Морозова О.С.
ПОРІВНЯЛЬНА МАРКЕТИНГОВА ЕКСПЕРТИЗА НАФТОПРОДУКТІВ
Хаєцька О.П.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Щербина О.В., Сосненко О.В., Солошенко М.П.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Давиденко Н.М., Буряк А.В.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Тищенко В.В., Тищенко О.І.
ОЦІНКА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Кащена Н.Б., Нестеренко О.О.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО СЕРВІСУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТОРГІВЛІ
Соколенко Л.Ф.
МЕТОДИКА АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
Хмелевський М.О., Прохорчук С.В.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

© Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», 2002-2022